image

Chongqing Office

8F, Building T1, No. 3 Financial City, Financial Center, Jiangbei District. Chongqing, 400025, PRC

Professionals:32

曹雨(重庆)
曹雨(重庆)
执业律师
曹雨(重庆)
执业律师
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :caoyu@zhongwenlaw.com
陈思杏(重庆)
陈思杏(重庆)
执业律师
陈思杏(重庆)
执业律师
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :chensixing@zhongwenlaw.com
邓铮齐(重庆)
邓铮齐(重庆)
执业律师
邓铮齐(重庆)
执业律师
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :dengzhengqi@zhongwenlaw.com
范央权(重庆)
范央权(重庆)
执业律师
范央权(重庆)
执业律师
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :fanyangquan@zhongwenlaw.com
胡杨(重庆)
胡杨(重庆)
执业律师
胡杨(重庆)
执业律师
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :huyang@zhongwenlaw.com
黄菲(重庆)
黄菲(重庆)
执业律师
黄菲(重庆)
执业律师
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :fei.huang@zhongwenlaw.com
金鹏(重庆)
金鹏(重庆)
合伙人
金鹏(重庆)
合伙人
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :jingpeng@zhongwenlaw.com
黎夕雨(重庆)
黎夕雨(重庆)
执业律师
黎夕雨(重庆)
执业律师
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :lixiyu@zhongwenlaw.com
刘维(重庆)
刘维(重庆)
合伙人 管委会委员
刘维(重庆)
合伙人 管委会委员
 • Call : 13436135712
 • Call : 010-51783636
 • Email :liuwei@zhongwenlaw.com
罗光萍(重庆)
罗光萍(重庆)
执业律师
罗光萍(重庆)
执业律师
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :luoguangping@zhongwenlaw.com
孟显慧(重庆)
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :mengxianhui@zhongwenlaw.com
师维(重庆)
师维(重庆)
合伙人 管委会委员
师维(重庆)
合伙人 管委会委员
 • Call : 13628371294
 • Call : 010-51783636
 • Email :shiwei@zhongwenlaw.com
宋达(重庆)
宋达(重庆)
执业律师
宋达(重庆)
执业律师
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :songda@zhongwenlaw.com
陶艳(重庆)
陶艳(重庆)
执业律师
陶艳(重庆)
执业律师
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :taoyan@zhongwenlaw.com
王洪凯(重庆)
王洪凯(重庆)
执业律师
王洪凯(重庆)
执业律师
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :wanghongkai@zhongwenlaw.com
王佩(重庆)
王佩(重庆)
执业律师
王佩(重庆)
执业律师
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :wangpei@zhongwenlaw.com
王煜潇(重庆)
王煜潇(重庆)
管委会委员
王煜潇(重庆)
管委会委员
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :wangyuxiao@zhongwenlaw.com
吴京洋(重庆)
吴京洋(重庆)
合伙人 管委会委员
吴京洋(重庆)
合伙人 管委会委员
 • Call : 13330352535
 • Call : 010-51783636
 • Email :wujingyang@zhongwenlaw.com
吴佩颖(重庆)
吴佩颖(重庆)
执业律师
吴佩颖(重庆)
执业律师
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :wupeiying@zhongwenlaw.com
吴雪然(重庆)
吴雪然(重庆)
合伙人 管委会委员
吴雪然(重庆)
合伙人 管委会委员
 • Call : 13883928969
 • Call : 010-51783636
 • Email :wuxueran@zhongwenlaw.com
谢纲(重庆)
谢纲(重庆)
执业律师
谢纲(重庆)
执业律师
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :xiegang@zhongwenlaw.com
徐来庆(重庆)
徐来庆(重庆)
合伙人 管委会委员
徐来庆(重庆)
合伙人 管委会委员
 • Call : 18983855777
 • Call : 010-51783636
 • Email :xulaiqing@zhongwenlaw.com
闫新(重庆)
闫新(重庆)
合伙人 管委会委员
闫新(重庆)
合伙人 管委会委员
 • Call : 13627612117
 • Call : 010—51783636
 • Email :yanxin@zhongwenlaw.com
杨松(重庆)
杨松(重庆)
合伙人 常委 管委会主任
杨松(重庆)
合伙人 常委 管委会主任
 • Call : 13637777419
 • Call : 010-51783636
 • Email :yangsongcq@zhongwenlaw.com
张浩(重庆)
张浩(重庆)
合伙人
张浩(重庆)
合伙人
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :zhanghao@zhongwenlaw.com
张凯(重庆)
张凯(重庆)
执业律师
张凯(重庆)
执业律师
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :zhangkai@zhongwenlaw.com
张磊(重庆)
张磊(重庆)
合伙人 管委会委员
张磊(重庆)
合伙人 管委会委员
 • Call : 023-67528898
 • Call : 023-67528898
 • Email :zhanglei@zhongwenlaw.com
张明洋(重庆)
张明洋(重庆)
执业律师
张明洋(重庆)
执业律师
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :zhangmingyang@zhongwenlaw.com
张杨(重庆)
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :Zhangyang@zhongwenlaw.com
郑倩茹(重庆)
郑倩茹(重庆)
执业律师
郑倩茹(重庆)
执业律师
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :zhengqianru@zhongwenlaw.com
郑懿(重庆)
郑懿(重庆)
合伙人
郑懿(重庆)
合伙人
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :zhengyi@zhongwenlaw.com
周烈婷(重庆)
周烈婷(重庆)
执业律师
周烈婷(重庆)
执业律师
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :zhoulieting@zhongwenlaw.com

Chongqing Office

 •   Tel: 023-67528898
 •   Fax:  023-67528898
 •   E-mail: chongqing@zhongwenlaw.com
 •   Address: 8F, Building T1, No. 3 Financial City, Financial Center, Jiangbei District. Chongqing, 400025, PRC
 •   Zip Code: 400020

HOW CAN WE HELP YOU ?Contact Us