image

西安办公室

北京市中闻(西安)律师事务所系北京中闻所依法在西北地区设立的第一家分所,于2019年11月落户古城西安,始终秉持专业、高效、优质的法律服务理念,着重于人才的引进与培养,形成了年龄结构合理,理论与实务能力双一流的法律人才梯队。

专业团队:28

白小娟(西安)
白小娟(西安)
执业律师
白小娟(西安)
执业律师
 • Call : 029-89866069
 • Call : 029-89866065
 • Email :1020303511@qq.com
曹凌(西安)
曹凌(西安)
合伙人
曹凌(西安)
合伙人
 • Call : 029-89866069
 • Call : 029-89866065
 • Email :caoling@zhongwenlaw.com
陈皓(西安)
陈皓(西安)
管委会委员
陈皓(西安)
管委会委员
 • Call : 029-89866065
 • Call : 029-89866065
 • Email :chenhao@zhongwenlaw.com
高宝红(西安)
高宝红(西安)
合伙人 常委 管委会主任
高宝红(西安)
合伙人 常委 管委会主任
 • Call : 18092550358
 • Call : 029-89866065
 • Email :gaobaohong@zhongwenlaw.com
李东东(西安)
李东东(西安)
执业律师
李东东(西安)
执业律师
 • Call : 18192262852
 • Call : 029-89866065
 • Email :lidongdong @zhongwenlaw.com
李立立(西安)
李立立(西安)
执业律师
李立立(西安)
执业律师
 • Call : 17792802680
 • Call : 029-89866065
 • Email :3588786294@qq.com
李蓉(西安)
李蓉(西安)
合伙人
李蓉(西安)
合伙人
 • Call : 029-89866069
 • Call : 029-89866065
 • Email :605126769@qq.com
梁小军(西安)
梁小军(西安)
合伙人 管委会委员
梁小军(西安)
合伙人 管委会委员
 • Call : 15332325453
 • Call : 029-89866065
 • Email :8007700@163.com
苗青(西安)
苗青(西安)
执业律师
苗青(西安)
执业律师
 • Call : 18691522961
 • Call : 029-89866065
 • Email :邮箱:miaoqing106@163.com
牛建(西安)
牛建(西安)
执业律师
牛建(西安)
执业律师
 • Call : 13319183360
 • Call : 029-89866065
 • Email :lsniujian@163.com
庞森(西安)
庞森(西安)
合伙人
庞森(西安)
合伙人
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :pangsen@zhongwenlaw.com
彭诗林(西安)
彭诗林(西安)
执业律师
彭诗林(西安)
执业律师
 • Call : 029-89866069
 • Call : 010-51783636
 • Email :675520851@qq.com
邵子正
邵子正
顾问
邵子正
顾问
 • Call : 18509230223
 • Call : 029-89866065
 • Email :shaozizheng@zhongwenlaw.com
苏晓晨(西安)
苏晓晨(西安)
执业律师
苏晓晨(西安)
执业律师
 • Call : 029-89866069
 • Call : 010-51783636
 • Email :1285575859@qq.com
田轩(西安)
田轩(西安)
合伙人
田轩(西安)
合伙人
 • Call : 19991867910
 • Call : 029-89866065
 • Email :lawyertx@126.com
王璟琪(西安)
王璟琪(西安)
执业律师
王璟琪(西安)
执业律师
 • Call : 13707649061
 • Call : 029-89866065
 • Email :wangjingqi@zhongwenlaw.com
王倩(西安)
王倩(西安)
执业律师
王倩(西安)
执业律师
 • Call : 029-89866069
 • Call : 029-89866065
 • Email :wangqian@zhongwenlaw.com
王帅(西安)
王帅(西安)
执业律师
王帅(西安)
执业律师
 • Call : 15664880924
 • Call : 029-89866065
 • Email :wnagshuai@zhongwenlaw.com
王文涛(西安)
王文涛(西安)
执业律师
王文涛(西安)
执业律师
 • Call : 18789497203
 • Call : 029-89866065
 • Email :1300124489@qq.com
魏峰(西安)
魏峰(西安)
合伙人 管委会委员
魏峰(西安)
合伙人 管委会委员
 • Call : 029-89866069
 • Call : 029-89866065
 • Email :weifeng@zhongwenlaw.com
武鸿伟(西安)
武鸿伟(西安)
执业律师
武鸿伟(西安)
执业律师
 • Call : 15319792516
 • Call : 029-89866065
 • Email :wuhongweigood@163.com
肖晓博(西安)
 • Call : 15829541555
 • Call : 029-89866065
 • Email :xiaoxiaobo@zhongwenlaw.com
谢鼎承(西安)
谢鼎承(西安)
执业律师
谢鼎承(西安)
执业律师
 • Call : 18609159593
 • Call : 029-89866065
 • Email :
岳锦锦(西安)
岳锦锦(西安)
执业律师
岳锦锦(西安)
执业律师
 • Call : 15102924619
 • Call : 029-89866065
 • Email :15102924619@163.com
张晶鑫(西安)
 • Call : 010-51783535
 • Call : 010-51783636
 • Email :zhangjingxin@zhongwenlaw.com
张敏巍(西安)
 • Call : 13572563911
 • Call : 029-89866065
 • Email :
张帅(西安)
张帅(西安)
执业律师
张帅(西安)
执业律师
 • Call : 19991846959
 • Call : 029-89866065
 • Email :
朱宇睿(西安)
 • Call : 029-89866065
 • Call : 029-89866065
 • Email :zhuyurui@zhongwenlaw.com

西安办公室

 •   Tel: 029-89866065
 •   Fax:  029-89866065
 •   E-mail: xian@zwlawyer.com
 •   办公地址: 陕西省西安市曲江新区汇新路会展东路1号曲江国际金融中心25层
 •   邮政编码: 710000

我们能为您做什么联系我们